תאריך :

הרחבה קיבוצית

למשרדנו ניסיון רב בתחום הרחבות בניה בקיבוצים,
בעסקאות מורכבות עם משתכנים ועם יזמים, בשילוב  מעשי של מומחים בתחום ההתיישבות הקיבוצית.

משרדנו גאה ללוות את קיבוץ העוגן וקיבוץ גבעת חיים מאוחד בפרוייקט הרחבה.

עבודה על פרויקט הרחבה קיבוצית הנה עבודה אינטנסיבית המחייבת
שילוב בין ידע משפטי רחב תוך התמקדות בתחום הקיבוצים,

פרויקט ההרחבה הקיבוצי מחייב הכרות מעמיקה בתחומי הפיתוח, התשתיות ,הבניה,בהבנה  בראיה כוללת של כל התהליכים של הצדדים המעורבים .

למשרדנו צוות מומחה המלווה באופן צמוד את פרוייקטי ההרחבה הקיבוצי .

נשמח לעמוד גם לשרותך טל' משרד: 09-9576999. פקס: 09-9571865

משרדנו נבחר לייצג בפרוייקט הרחבה קיבוצי את  קיבוץ העוגן ואת קיבוץ גבעת חיים מאוחד:
משרדנו מייצג בהצלחה רבה את קבוצת המשתכנים החדשים בקיבוץ העוגן ובקיבוץ גבעת חיים מאחוד בכל הנוגע למערכת ההסכמים בין המשתכנים החדשים והקיבוץ ובין המשתכנים החדשים והיזם .תוך כדי שמירה על  האינטרסים המשותפים לצורך הצלחת הפרויקט

פרויקט מעיין זה כולל מערכת חוזים מורכבת הכוללת :
הסכמים,תקנונים, חוקים והוראות מנהל מקרקעי ישראל בפיפות להחלטות הקיבוץ ועוד.

נסיון משרדנו מראה כי לאורך ההליך קיים צורך בגורם מקצועי מוביל המכיר את התהליך וכולו מסוגל לקדמו לטובת כולם.

בתוך זמן קצר ממועד שילוב משרדנו בתהליכי ההרחבה נחתמו כלל החוזים בין המשתכנים החדשים לכלל הגורמים הרלבנטיים.

המשרד מספק ייעוץ משפטי וליווי שוטף לחברי הקבוצה בקשר להתקשרותם עם הקיבוץ בהתאם למודל שנקבע על ידי הקיבוץ .

המשרד מלווה באופן שוטף את המו"מ מול הקיבוץ ומול הקבלן הראשי וקבלני המשנה במטרה להשיג את המיטב בנושא הקמת תשתיות ובתי המגורים.

נשמח לעמוד גם לשרותך טל' משרד: 09-9576999. פקס: 09-9571865