תאריך :

הרצאות אקדמיות ובמוסדות להשכלה

 
משרד דוד ברג ושות' מתמחה במתן הרצאות אקדמיות באונברסיטאות
,מכללות ולמוסדות השכלה שונים בהתאם לדרישה.

נשמח להעמיד את שירותי משרדנו לשרותכם.
לתיאום פגישה ניתן לפנות ילטלפונים הבאים :

טל' משרד -  09-9576999.
פקס משרד : 09-9571865.

משרדנו מומחה במתן הרצאות בתחומים

מהלך השנים הרצנו במוסדות הבאים: