תאריך :

טלפונים חשובים

טלפונים חשובים למקרי חירום

משטרה
משטרה 100
מגן דוד אדום
מגן דוד אדום 101
מכבי אש
מכבי אש 102
חברת החשמל
חברת החשמל 103


 
קק"ל מוקד שריפות ארצי   1-800-250-250
זק"א   1200
רשות הטבע והגנים   *6911 / *3639
רכבת ישראל   *5770 /03-6117000
חזאי תורן   03-6500600
אגד   03-6948888
דן   03-6934444
משטרה נתניה   09-8604444
המוסד לבטוח לאומי נתניה   09-8602777