תאריך :

שאלות ותשובות

שאלה 1 : למה צריך חוקה ?

שאלה 2 : חוקי ייסוד ?

שאלה 3 : האם צוואה ?

שאלה 4 : למה צריך חוזה לדירה ?